เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (ภาษาจีน)

สมัครงาน ค้นหางาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (ภาษาจีน)

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด – จังหวัดสงขลา – าหกรกรรมการผลิต Particle Boards เรามุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในผู้ผลิตหลักของธุรกิจไม้ปาร์ติเกิ้ล เพื่อส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ เราตระหนักถึงคุณค่าในการนำวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในวัตถุดิบ กระบวนการผลิตและการให้บริการว่าเป็นหัวใจของธุรกิจเพื่อเติบโตในอนาคต บริษัทได้รับการรับรองด้วยระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (ภาษาจีน) ทำหน้าที่ประสานงาน ระหว่างพนักงานคนจีนกับคนไทย ดูแล รับผิดชอบ เอกสารด้านทรัพยากรบุคคล แปลเอกสารภาษาจีน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย อัตรา 2 เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ตา…ศหญิง/เพศชาย 2. วุฒิ ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา) 3. อายุ 23 ปีขึ้นไป 4. สามารถอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาจีนได้ดี หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 5. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 6. มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ 7. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี หมายเหตุ : * ทุกตำแหน่งมีสวัสดิการดังนี้ สวัสดิการประกันสังคม เครื่องแบบพนักงาน วันหยุดประจำปี,สัมมนาประจำปี ค่าล่วงเวลา, เบี้ยเลี้ยงเดินทางปฏิบัติงานภายนอก เงินประกันรายได้ประจำปี ปรับเงินเดือนประจำปี, และเงินโบนัสประจำปี กองทุนในกรณีศึกษาต่อ สูงสุด 10…

27 September 2015 | 1:49 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments