เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันภาพ QA (งาานขนส่ง)

งาน มองหางาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันภาพ QA (งาานขนส่ง)

ไทย – ื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ 3. ตรวจสอบการทำงานของพนักงานทุกลำดับชั้น ให้ทำงานสอดคล้องกับวิธีการทำงานที่กำหนด 4. ตรวจสอบควบคุมการให้บริการลูกค้า และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและการให้บริการ 5. ทบทวนผลการดำเนินงานขนส่ง พร้อมปรับปรุง นำเสนอปัญหาการทำงานและวิธีแก้ไขที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรใหกับผู้บริหาร สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่ ช่องนนทรี ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา เงินเดือน หลายตำแหน่ง ตามโครงสร้างบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร เพ…ก่อตั้งแต่ปี 2537 โดยเป็นผู้รับเหมารายใหญ่ของประเทศที่ดำเนินกิจการด้านการขนส่งผลิตภัณฑ์ ก๊าซธรรมชาติ/ปิโตรเลียม/เคมีภัณฑ์ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000/ISO 39001:2012/OHSAS 18001:2007 ปัจจุบันมี 13 หน่วยงานทั่วประเทศ : ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าหลักๆ ในการให้บริการ เช่น บริษัท เชลล์(ประเทศไทย)จำกัด,บริษัท ปตท จำกัด(มหาชน), สปป.ลาว เป็นต้น โดยบริษัทยึดนโยบายที่มุ่งมั่นในการให้บริการงานขนส่งสินค้าเป็นไปอย่างปลอดภัย ถูกต้องตรงเวลา รวมทั้งมีการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพ…

30 September 2015 | 10:19 pm งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments