เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานต่างประเทศ(ญี่ปุ่น)

รับสมัครงาน มองหางาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานต่างประเทศ(ญี่ปุ่น)

ไทย – วัตถุประสงค์ (Job Purpose) ประสานงานกับกลุ่มนักลงทุนต่างชาติ รับโทรศัพท์ ตอบ อีเมลล์ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง สื่อสารกับลูกค้าชาวต่างชาติทั้งภาษาอังกฤษ และ ญี่ปุ่น ทั้งในเรื่องเอกสาร และ การติดต่อประสานงาน ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) 1. ช่วยเหลือและคำแนะนำระหว่างองค์กรและลูกค้า 2. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากลูกค้าเพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาการขาย 3. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้าและองค์กร สวัสดิการ ประกันสังคม โบนัส ค่าเดินทาง เงินเดือน ไม่ระบุ คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย หรือ หญิง อา…ยุ 20 ถึง 40 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป 1. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ ภาษาญี่ปุ่นได้ดีมาก 2. เพศหญิง วุฒิการศึกษาปริญญาตรี เอกภาษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์แต่ต้องการผู้ที่มีความชัดเจน และ กะตือรือร้นในการทำงาน 4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีพัฒนาการการเรียนรู้ เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร และ มีบุคลิกภาพที่ดี 5. มีที่พัก หรือ มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ สถานที่ปฏิบัติงาน ตามที่อยู่บริษัท วิธีกา…

30 June 2015 | 10:53 pm งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments