เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต (ประจำโรงงานบ้านบึง-ชลบุรี)

งาน หางานใหม่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต (ประจำโรงงานบ้านบึง-ชลบุรี)

จังหวัดชลบุรี – หารพร้อมรับประทาน หรือเครื่องดื่มขวด PET จะพิจารณาเป็นพิเศษ 7. ติดต่อ : คุณศุภมาศ โทร : 038-201-219-38 / 092-051-8856 ติดต่อ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล สวัสดิการ 1. ปรับประจำปี 2. โบนัส 3. เบี้ยขยัน 4. ค่ากะ 5. ค่าที่พัก 6. ประกันชีวิตและสุขภาพ (นอกเหนือจากประกันสังคม) 7. เงินกู้ 8. เงินช่วยเหลือต่างๆ (เช่น) งานมงคลสมรส, งานศพ 9. ชุดฟอร์ม วิธีการสมัคร สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมประวัติ หลักฐาน และรูปถ่าย 1 รูป ระบุอัตรเงินเดือนที่ต้องการมายัง ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท ฟ…วางแผนการปฏิบัติงาน ควบคุมการปฏิบัติงาน ติดตามผลการปฏิบัติงาน ให้บรรุลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ ผลงานตาม KPIs – ประสานงาน กับ หน่วยงานต่างๆ ในบริษัท – ปฏิบัติตาม นโยบาย ความปลอดภัย คุณภาพ และ อื่นๆ ของบริษัท – อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจาก ผู้บังคับบัญชา พนักงานที่ได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน จะได้เข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน ฝ่ายผลิด แผนกใดแผนกหนึ่ง ตามความเหมาะสม ดังนี้ 1. แผนก ผลิตภัณฑ์ เครื่องเทศ 2. แผนก ผลิตภัณฑ์ ผักและผลไม้ 3. แผนก ผลิตภัณฑ์ แช่เยือกแข็ง 4. แผนก ผลิตภัณฑ์ อาหารพร้อมรับป…

8 April 2016 | 7:26 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments