เจ้าหน้าที่พัฒนากลยุทธ์ (ประจำโรงงานปากเกร็ด)

หางาน หางานใหม่ เจ้าหน้าที่พัฒนากลยุทธ์ (ประจำโรงงานปากเกร็ด)

ตำบลปากเกร็ด, อำเภอปากเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี – รณาปรับค่าจ้างประจำปี – โบนัส และอื่นๆ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พัฒนากลยุทธ์ (ประจำโรงงานปากเกร็ด) รายละเอียดของงาน – รับผิดชอบงานด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการฝึกอบรมและพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานในกลุ่มโรงงาน เกี่ยวกับเรื่อง ทักษะ ความชำนาญในการปฎิบัติงาน, การใช้งานเครื่องจักรในการผลิต และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับผู้จัดการฝ่ายผลิตและผู้จัดการโรงงาน เพื่อกำหนดแนวทางหรือหลักสูตรในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ – ติดตาม ประเมินผล การฝึกอบรมและพัฒนา ทั้งรายบุคคล รายกลุ่ม – ต…กลุ่มบริษัท เอส.บี. เฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้ผลิต และจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่ทั้งตลาดภายในประเทศ และต่างประเทศ ด้วยความมั่นคง และเติบโตอย่างต่อเนื่อง มากว่า 40 ปี ตลอดจนได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9000:2000, ISO 14001 และรางวัลส่งออกยอดเยี่ยม 4 ปีซ้อน สวัสดิการ – เครื่องแบบพนักงาน – รถรับ-ส่งพนักงาน, – ตรวจสุขภาพประจำปี – ทุนการศึกษาบุตร – สหกรณ์ออมทรัพย์ – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – ซื้อสินค้าในราคาพนักงาน – เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ – การอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มทักษะในการทำงาน – การพิจา…

4 March 2017 | 11:04 pm งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments