เจ้าหน้าที่พัฒนาตลาด (Market Developer) ประจำลำลูกกาคลอง13,ฉะเชิงเทรา,ปราจีนบุรี

หางาน มองหางาน เจ้าหน้าที่พัฒนาตลาด (Market Developer) ประจำลำลูกกาคลอง13,ฉะเชิงเทรา,ปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี – จังหวัดฉะเชิงเทรา – ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พัฒนาตลาด (Market Developer) ประจำลำลูกกาคลอง13,ฉะเชิงเทรา,ปราจีนบุรี รายละเอียดของงาน หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (Principle Responsible) พัฒนาร้านค้าในเขตพื้นที่โรงเรียน และร้านอาหารตามที่ได้รับมอบหมาย โดยนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ ของบริษัทฯ เข้าเยี่ยม และจัดการสินค้ารวมทั้งดูแล การใช้งานของอุปกรณ์ช่วยขายต่างๆ ที่บริษัทจัดให้กับร้านค้า รวมทั้งแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด สถานที่ปฏิบัติงาน ลำลูกกาคลอง 13 และ หัวหมากหรือพระรา…ม 3 หลายจังหวัด คุณสมบัติผู้สมัคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทางด้านงานขายอย่างน้อย 2 ปี มีทักษะในด้านการคำนวณ มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีใจรักในงานบริการ มีทักษะในการโน้มน้าว และการเจราต่อรองที่ดี สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่ส่วนบุคคล หากมีรถยนต์ส่วนตัวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ ติดต่อ : บริษัท ไทยน้ำทิพย์ (สำนักง…

28 March 2016 | 10:52 pm งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments