เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคล

งาน หางาน เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด – กรุงเทพฯ – บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด เป็นผูู้นำด้านที่ปรึกษาการประกันภัย[ด้วยคุณภาพและความยั่งยืน] TQM โบรคเกอร์ประกันภัยชั้นนำของคนไทย ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 60 ปี กับการพัฒนาศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจของบริษัท ให้บริการครบวงจรด้วยความชำนาญทั้งในเรื่องประกันวินาศภัยและประกันชีวิตจากพันธมิตรบริษัทประกันชั้นนำกว่า 40 แห่ง ทำให้ปัจจุบัน TQM มีลูกค้ากว่า 1 ล้านราย กระจายอยู่ทั่วประเทศ มีพนักงานมืออาชีพกว่า 4,000 คน มีสาขาและศูนย์บร…เนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ สำเนาวุฒิกาศึกษา 1 ใบ สำเนาเปลี่ยนชื่อ – สกุล(ถ้ามี) 1 ใบ รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ ***พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง*** [ปฎิบัติงานที่ : สำนักงานใหญ่ลาดปลาเค้า 25] ทำงาน วันจันทร์ – เสาร์ หยุดเสาร์-เว้นเสาร์ 08.30 – 17.30 น. สัมภาษณ์งานในวันและเวลาทำการ จันทร์ – เสาร์ เวลา 08.30 – 15.00 น. บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230 Website : http://www.tqm.co.th…

1 October 2016 | 7:59 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments