เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ

หางาน งานว่าง เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – ะจำปี 10. เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส 11. เงินช่วยกรณีพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต 12. ประกันชีวิตกลุ่ม ฯลฯ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ รายละเอียดของงาน -วิเคราะห์โครงสร้างของระบบงานต่างๆเพื่อออกแบบระบบงานให้มีประสิทธิภาพ และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น -วางแผนตรวจสอบ และประเมินการทำงานให้ถูกต้องตรงตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งสร้างตัวชี้วัด(KPI) -พัฒนาระบบคุณภาพ เพื่อสร้างมาตรฐานบริษัทฯให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร -ประสานงานระหว่างฝ่ายเทคนิค และผู้ใช้งานเพื่อออกแบบWork Flow…ร้างครบวงจร และในปี 2548 ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ คือ การเปลี่ยนชื่อร้านที่มีชื่อเสียงมาว่า 30 ปี เพื่อรองรับการจัดการธุรกิจรูปแบบใหม่ ภายใต้ชื่อ “บริษัท โฮมฮับ จำกัด” ด้วยการประกอบกิจการที่ตระหนักลูกค้าและสังคม จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทว่า “เราจะเป็นผู้นำด้านการบริการ ในธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้าน โดยเน้นประโยชน์ต่อองค์กร ลูกค้า คู่ค้า และสังคมที่ดำรงอยู่” จากความสำเร็จในอดีตจวบจนปัจจุบัน ภายใต้การบริหารงานอย่างมีวิสัยทัศน์ ในแนวคิดเรื่องบ้าน การบริการที่ดี มีสินค้าครบ แล…

21 September 2016 | 10:02 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments