เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ Web

หางาน งานใหม่ เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ Web

กรุงเทพฯ – , SQL Server 6) มีความรู้ และประสบการณ์เรื่อง HTML, DHTML, Javascript และ CSS เป็นอย่างดี 7) สามารถเขียนโปรแกรมในรูปแบบ OOP 8) มีความเข้าใจแนวคิดและกระบวนการพัฒนา Software 9) สามารถใช้และพัฒนา Module สำหรับ DotNetNuke หรือ SharePoint Services สนใจสมัครงานได้ที่ www.thaibev.com/career/ ติดต่อสอบถาม คุณรณชัย ประกอบกิจเจริญ โทร. 02-785-7217 สำนักงานทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900…นประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : เงินเดือน(บาท) : หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1) พัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ในบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการทำงานของบริษัท 2) สร้าง Table และ Index ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ 3) สามารถค้นหาจุดบกพร่องในโปรแกรม และแก้ไขปัญหาในโปรแกรมได้อย่างรวดเร็ว 4) ดูแลระบบ Web Application ที่ใช้งานจริงไปแล้ว ช่วยแก้ไข bug หรือเพิ่มเติมฟังก์ชันเล็กๆ น้อยๆ ตามคำร้องของผู้ใช้งาน สวัสดิการ – ประกันสังคม สวัสดิการเพิ่มเติม : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เครื่องแบบพนักง…

21 April 2016 | 10:14 pm งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments