เจ้าหน้าที่พัฒนาสินค้า (จัดเตรียมหมึกพิมพ์สำหรับสินค้าใหม่)

หางาน งานว่าง เจ้าหน้าที่พัฒนาสินค้า (จัดเตรียมหมึกพิมพ์สำหรับสินค้าใหม่)

จังหวัดฉะเชิงเทรา – บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตหลอดพลาสติกและหลอดลามิเนท ดำเนินกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI และได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2008 บริษัท ฯ กำลังขยายกำลังการผลิต ต้องการบุคคลากรที่มีความสามารถเข้ามาร่วมงานเพื่อรองรับการขยายงาน สวัสดิการ ชุดยูนิฟอร์ม รถรับ-ส่ง ค่าล่วงเวลา (สำหรับพนักงานไลน์การผลิต) ค่าข้าว ค่ากะ เบี้ยขยัน โบนัส ปรับประจำปี สันทนาการ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พัฒนาสินค้า (จัดเตรียมหมึกพิมพ์สำหรับส…ินค้าใหม่) รายละเอียดของงาน 1.จัดเตรียมหมึกสำหรับงาน New Product ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าก่อนทำการ Proof สินค้าใหม่ 2.จัดทำ Standard Folder/Color Drawdown สำหรับทำ Standard Target ภายในและสำหรับส่งให้ลูกค้ากรณีลูกค้าร้องขอ 3.ลงบันทึกสูตรหมึกในเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องหลังการ Proof สินค้าใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งส่งใบข้อมูลหมึกที่ถูกต้องให้กับหน่วยงาน Prepress 4.อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 5.วัดผล KPI ย่อยของงานที่รับผิดชอบ 6. มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามมาตรฐานระบบ ISO…

24 March 2017 | 11:54 pm งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments