เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย ( ประจำสาขานครสวรรค์)

รับสมัครงาน กำลังหางาน เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย ( ประจำสาขานครสวรรค์)

จังหวัดนครสวรรค์ – and overall competitiveness. A Union of Excellence Allianz C.P. General Insurance is a joint venture between two excellent partners, Allianz Group, a world leading insurance company and Charoen Pokphand (C.P. Group), one of Thailand’s biggest conglomerates. ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย ( ประจำสาขานครสวรรค์) รายละเอียดของงาน รับผิดชอบในการดำเนินการรับประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันและให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขการรับประกันภัยประเภทต่างๆ รวมถึงควบคุมการใช้อัตราเบี้ยประกันภัย สถ…านที่ปฏิบัติงาน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ อัตรา 1 คุณสมบัติผู้สมัคร วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาสถิติประกันภัยหรือวิทยาศาสตร์สถิติ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ 3-5 ปี ทางด้านการพิจารณารับประกันภัยโดยเฉพาะทางด้านรถยนต์ มีความซื่อสัตย์สุจริต ให้ความสำคัญกับลูกค้าและการให้บริการ มีความละเอียดรอบคอบมีความสามารถในการสื่อสารและสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่สาขาตั้งอยู่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ วิธีการสมัคร – Apply by Email – Apply now by Jobthai…

14 July 2016 | 10:44 pm งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments