เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (Field Data Officer) ประจำจ.ประจวบคีรีขันธ์

สมัครงาน งานว่าง เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (Field Data Officer) ประจำจ.ประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ – ่ารักษาพยาบาลได้ตามเงื่อนไข) 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4. เงินเดือน เดือนที่ 13 5. การปรับเงินเดือนประจำปี 6. สวัสดิการเยี่ยมไข้ 7. สวัสดิการของเยี่ยมกรณีคลอดบุตร 8. การจัดงาน/กิจกรรมกรณีครบเกษียณอายุ 9. สวัสดิการเงินกู้ (เงินกู้ฉุกเฉิน, เงินกู้เพื่อการศึกษา, เงินกู้ซื้อคอมพิวเตอร์ และสวัสดิการเงินกู้ซื้อที่อยู่อาศัย ธอส.) หมายเหตุ: ปฏิบัติงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลาเข้างาน 07.00-16.00 น. 08.00-17.00 น. 09.00-18.00 น. ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (Field Data Officer) ประจำจ.ประจวบคีรีขันธ…น่วยงานและองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง รวบรวมและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อัตรา เงินเดือน 8 อัตรา ตามโครงสร้างองค์กร คุณสมบัติผู้สมัคร จบปริญญาตรีด้านสังคมศาสตร์ พัฒนาชุมชน สาธารณสุขศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถจัดกิจกรรมอบรม แนะนำ ให้ความรู้ เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีประสบการณ์ด้านการบันทึกและการจัดการข้อมูล สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms Office และ Access หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลได้ มีมนุษยสัมพันธ์ด…

7 February 2016 | 11:57 pm งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments