เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

งาน กำลังหางาน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

บริษัท นาเมืองเพชรพาราวู้ด จำกัด สาขา 1 – จังหวัดตรัง – ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 1 ตำแหน่ง ชื่อกิจการ บริษัท นาเมืองเพชรพาราวู้ด จำกัด สาขา 1 ที่อยู่กิจการ 19 หมู่ที่ 8 ต.บางกุ้ง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง จังหวัด ตรัง รายได้ 9,000 วุฒิการศึกษา ม.6 เพศ ชาย รายละเอียด เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คุณสมบัติ 1.เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหาร 2.วุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า 3.มีระเบียบวินัยดี ร่างกายแข็งแรง มีความอดทน มีความซื่อสัตย์ 4.ช่างสังเกต มีไหวพริบ และปฎิภาณดี มีความรอบคอบ 5.สา…มารถทำงานเข้ากะได้ 6.ผ่านการฝึกอบรมทางด้านรักษาความปลอดภัย หรือ ผ่านการฝึก อปพร. อพป. ชรบ. อส.สำรอง ตำรวจชุมชน จะพิจารณาเป็นพิเศษ 7.มีประสบการณ์การเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือเกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะของงานที่ทำ 1.ดูแลรักษาความปลอดภัยประจำวัน โดยการตรวจยาม เขียนรายงานบันทึกเหตุการณ์ประจำวันทุกครั้งตามเวลาที่ออกตรวจตามจุดต่างๆ 2.ควบคุมการผ่านเข้า/ออกของบุคคลทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร อย่างเคร่งครัด ทำการแลกบัตรผู้เข้ามาติดต่อ ลงบันทึกประจำวัน โดยเฉพาะบุคคลภายนอก จะต้องรายงานก่อน…

22 July 2016 | 5:26 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments