เจ้าหน้าที่รับประกันภัย ประจำสาขานครสวรรค์

สมัครงาน งานว่าง เจ้าหน้าที่รับประกันภัย ประจำสาขานครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์ – บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่รับประกันภัย ประจำสาขานครสวรรค์ บริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำของประเทศ ดำเนินกิจการด้วยความมั่นคงมากว่า 60 ปี รับผิดชอบในการดำเนินงานด้านพัฒนาธุรกิจ การขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยและบริการประเภทต่างๆ ผ่านช่องทางการค้า เช่น Bancassurance ลูกค้าบุคคล และ ลูกค้าองค์การ เป็นต้น บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 Tel : 0-2285-8558, Fax : 0-2610-2142 Website : เจ้าหน้าที่รับประกันภัย… ประจำสาขานครสวรรค์ – เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี – ปริญญาตรี/โท สาขาการประกันภัย สถิติ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง – มีทักษะด้านการวิเคราะห์ และรักการบริการ – มีทักษะในการสื่อสาร และการเจรจาต่อรองที่ดี – สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ถูกต้อง – หากมีประสบการณ์ในสายงานประกันวินาศภัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ Job Type : งานประจำ (Full Time) Job Description : – พิจารณาความเสี่ยงในการประกันภัย และการรับประกันภัยต่อเฉพาะราย เพื่อออกกรมธรรม์ประกันภัยให้กับล…

24 January 2016 | 11:02 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments