เจ้าหน้าที่รับประกันภัย (motor/non-motor) สาขานครสวรรค์

รับสมัครงาน กำลังหางาน เจ้าหน้าที่รับประกันภัย (motor/non-motor) สาขานครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์ – แบบพนักงาน+เงินค่าเครื่องแบบพนักงาน – กิจกรรม CSR & Engagement และการฝึกอบรมตลอดทั้งปี – กิจกรรมสันทนาการต่างๆ – รถยนต์ประจำตำแหน่ง (ตามตำแหน่งงาน) – แผนการพัฒนาพนักงาน (Develepment Plan), แผนความก้าวหน้าในอาชีพ (Succession Planning), การบริหารพนักงานดาวเด่น (Talent Management) ฯลฯ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่รับประกันภัย (motor/non-motor) สาขานครสวรรค์ รายละเอียดของงาน – บริการด้านการรับประกันภัย มีกระบวนการพิจารณา นำเสนอเงื่อนไขและอัตราเบี้ยประกันภัย ตลอดจนถึงการจัดทำและส่งมอบเอกสารแก่ลูกค้า คู่ค้า… เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้นโยบาย และเป้าหมายด้านรายได้และผลกำไรของบริษัท – ดำเนินงานด้านการวิเคราะห์ และพิจารณารับประกันภัย, การออกกรมธรรม์ลูกค้ารายใหม่, ลูกค้ารายต่ออายุ ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงงานอื่นๆ ที่เกียวข้อง สถานที่ปฏิบัติงาน 21/77 หมู่ที่ 11 ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก ตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามโครงสร้างและประสบการณ์การทำงาน คุณสมบัติผู้สมัคร ปริญญาตรี สาขาประกันภัย, สถิติประยุกต์, การตลาด, บริหารธุรกิจ หรือส…

14 September 2015 | 10:43 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments