เจ้าหน้าที่รับประกันภัย สาขานครปฐม

สมัครงาน งานว่าง เจ้าหน้าที่รับประกันภัย สาขานครปฐม

จังหวัดนครปฐม – เหลือค่าปลงศพ – เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร – การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล – สวัสดิการประกันภัยอัคคีภัย/รถยนต์ – การตรวจสุขภาพประจำปี – เครื่องแบบพนักงาน ฯลฯ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่รับประกันภัย สาขานครปฐม รายละเอียดของงาน – รับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ พรบ. – ประสานงานกับฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์ NON MORTOR – กำหนดเบี้ย แก้ไข ยกเลิก กรมธรรม์และเอกสารที่เกี่ยข้อง – จัดทำสมุดทะเบียนต่างๆ – อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน สาขานครปฐม ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม…ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2491 เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดำเนินธุรกิจทางด้านการประกันวินาศภัยแบบครบวงจรครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า ซึ่งประกอบด้วย การประกันภัยรถยนต์ การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยเบ็ดเตล็ดฯลฯ บริษัทฯ ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เข้ามาร่วมงานเพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทฯ มีตำแหน่งดังนี้ สวัสดิการ – โบนัส, ปรับเงินเดือนประจำปี – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก – เงินช่วย…

15 October 2015 | 10:37 pm งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments