เจ้าหน้าที่รับประกันภัย ประจำสาขาร้อยเอ็ด

งาน หางานใหม่ เจ้าหน้าที่รับประกันภัย ประจำสาขาร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด – บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่รับประกันภัย ประจำสาขาร้อยเอ็ด บริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำของประเทศ ดำเนินกิจการด้วยความมั่นคงมากว่า 60 ปี รับผิดชอบในการดำเนินงานด้านพัฒนาธุรกิจ การขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยและบริการประเภทต่างๆ ผ่านช่องทางการค้า เช่น Bancassurance ลูกค้าบุคคล และ ลูกค้าองค์การ เป็นต้น บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 Tel : 0-2285-8558, Fax : 0-2610-2142 Website : เจ้าหน้าที่รับประกันภัย ปร…ะจำสาขาร้อยเอ็ด – เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี – ปริญญาตรี/โท สาขาวิชาการประกันภัย สถิติ เศรษฐศาสตร์ การตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง – รักการบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี – สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ (พูด-เขียน) ได้ดี – สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่อย่างถูกต้อง – หากมีประสบการณ์ในสายงานประกันวินาศภัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – ปฏิบัติงานประจำสาขาร้อยเอ็ด Job Type : งานประจำ (Full Time) Job Description : – ดำเนินงานด้านการพิจารณาและวิเคราะห์ความเสี่ยงในการรับป…

2 February 2016 | 11:22 pm งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments