เจ้าหน้าที่รับประกันภัย (ประจำสาขานครราชสีมา สุรินทร์ ขอนแก่น อุดรธานี) ด่วนมาก **สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที

งาน งานว่าง เจ้าหน้าที่รับประกันภัย (ประจำสาขานครราชสีมา สุรินทร์ ขอนแก่น อุดรธานี) ด่วนมาก **สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – ารศึกษา 8. ค่าน้ำมัน ค่าเสื่อมรถจักรยานยนต์ ค่าโทรศัพท์ (ตำแหน่งานด้านสินไหมทดแทนยานยนต์) 9. เงินเพิ่มพิเศษ (กรณีหมุนเวียนเพื่อปฏิบัติงานต่างจังหวัด) 10. เครื่องแบบพนักงาน ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่รับประกันภัย (ประจำสาขานครราชสีมา สุรินทร์ ขอนแก่น อุดรธานี) ด่วนมาก ! **สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที** รายละเอียดของงาน – พิจารณาความเสี่ยงในการประกันภัย และการรับประกันภัยต่อเฉพาะราย เพื่อออกกรมธรรม์ประกันภัยให้กับลูกค้า – คำนวนอัตราเบี้ยประกันภัย และขยายงานบริการลูกค้า สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลในเมือง…บริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำของประเทศดำเนินกิจการด้วยความมั่นคงมากว่า 67 ปี ปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 1,300 คน ทุนจดทะเบียน 750 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครบุคคลที่รักความก้าวหน้าเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานประจำ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับอัตราเงินเดือน สวัสดิการ และผลตอบแทนต่างๆ ที่ดี สวัสดิการ 1. ประกันสุขภาพ 2. ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4. ประกันสังคม 5. ตรวจสุขภาพประจำปี 6. สวัสดิการเงินกู้ยืมสำหรับพนักงาน 7. ทุนก…

5 September 2015 | 10:51 pm งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments