เจ้าหน้าที่รับประกันภัย/ธุรการ สาขานครพนม

หางาน งานว่าง เจ้าหน้าที่รับประกันภัย/ธุรการ สาขานครพนม

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) – จังหวัดนครพนม – บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2491 เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดำเนินธุรกิจทางด้านการประกันวินาศภัยแบบครบวงจรครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า ซึ่งประกอบด้วย การประกันภัยรถยนต์ การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยเบ็ดเตล็ด บริษัทฯ ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เข้ามาร่วมงานเพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทมีตำแหน่งดังนี้ เจ้าหน้าที่รับประกันภัย/ธุรการ สาขานครพนม รับประกันภัยทุกประเภท ร…ุกสาขา 4. ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่องาน และสามารถเรียนรู้งานได้เร็ว 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี 6. ประสบการณ์ 0-3 ปี หากมีประสบการณ์ด้านการรับประกันภัยมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 7. สื่อสารภาษาอังกฤษได้ (จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ) 8. สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ดี ,มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ 9. หากผ่านการพิจารณาคัดเลือกจะต้องเข้ารับการอบรมระบบการทำงานที่สำนักงานใหญ่เป็นเวลา 2 เดือน (บริษัทจัดหาที่พักให้) หมายเหตุ : * ที่ตั้งบริษัทฯ สาขานครพนม ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ…

5 December 2015 | 7:50 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments