เจ้าหน้าที่รับประกันภัย(Underwriter) ประจำสาขานครราชสีมา

รับสมัครงาน มองหางาน เจ้าหน้าที่รับประกันภัย(Underwriter) ประจำสาขานครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา – แบบพนักงาน+เงินค่าเครื่องแบบพนักงาน – กิจกรรม CSR & Engagement และการฝึกอบรมตลอดทั้งปี – กิจกรรมสันทนาการต่างๆ – รถยนต์ประจำตำแหน่ง (ตามตำแหน่งงาน) – แผนการพัฒนาพนักงาน (Develepment Plan), แผนความก้าวหน้าในอาชีพ (Succession Planning), การบริหารพนักงานดาวเด่น (Talent Management) ฯลฯ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่รับประกันภัย(Underwriter) ประจำสาขานครราชสีมา รายละเอียดของงาน บริการด้านการรับประกันภัย มีกระบวนการพิจารณา นำเสนอเงื่อนไขและอัตราเบี้ยประกันภัย ตลอดจนถึงการจัดทำและส่งมอบเอกสารแก่ลูกค้า คู่ค้า… เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้นโยบาย และเป้าหมายด้านรายได้และผลกำไรของบริษัท ดำเนินงานด้านการวิเคราะห์ และพิจารณารับประกันภัย, การออกกรมธรรม์ลูกค้ารายใหม่, ลูกค้ารายต่ออายุ ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงงานอื่นๆ ที่เกียวข้อง สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามโครงสร้างและประสบการณ์การทำงาน คุณสมบัติผู้สมัคร ปริญญาตรี สาขาประกันภัย, สถิติประยุกต์, การตลาด, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการประกันภัย…

24 April 2016 | 10:38 pm งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments