เจ้าหน้าที่รับประกันภัย ประจำสาขาอยุธยา

สมัครงาน งานว่าง เจ้าหน้าที่รับประกันภัย ประจำสาขาอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา – บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่รับประกันภัย ประจำสาขาอยุธยา บริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำของประเทศ ดำเนินกิจการด้วยความมั่นคงมากว่า 60 ปี รับผิดชอบในการดำเนินงานด้านพัฒนาธุรกิจ การขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยและบริการประเภทต่างๆ ผ่านช่องทางการค้า เช่น Bancassurance ลูกค้าบุคคล และ ลูกค้าองค์การ เป็นต้น บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 Tel : 0-2285-8558, Fax : 0-2610-2142 Website : เจ้าหน้าที่รับประกันภัย ประจำสาขาอย…ุธยา – เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี – ปริญญาตรี/โท สาขาประกันภัย สถิติ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง – มีบุคลิกภาพที่ดี และรักการบริการ – สามารถขับขี่รถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่อย่างถูกต้อง – หากมีประสบการณ์ในสายงานประกันวินาศภัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ Job Type : งานประจำ (Full Time) Job Description : – ดำเนินงานด้านการพิจารณาและวิเคราะห์ความเสี่ยงรับประกันภัยและทำการประกันภัยต่อเฉพาะราย เพื่อออกกรมธรรม์รายใหม่ รายต่ออายุและรายที่มีการแก้ไขให้เป็นไ…

12 May 2016 | 10:47 pm งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments