เจ้าหน้าที่รับประกันภัย ประจำสาขาภาคอีสาน (สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที)

สมัครงาน มองหางาน เจ้าหน้าที่รับประกันภัย ประจำสาขาภาคอีสาน (สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – : 1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี 2. ปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติ ประกันภัย คณิตศาสตร์ การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 3. มีทักษะในการสื่อสาร การตัดสินใจ และการเจรจาต่อรองที่ดี 4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รักงานบริการ 5. สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่ถูกต้อง 6. หากมีประสบการณ์ในสายงานประกันวินาศภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 7. **เปิดรับสมัครสาขา ร้อยเอ็ด สุรินทร์ อุดรธานี นครราชสีมา และมุกดาหาร**…บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำของประเทศดำเนินกิจการด้วยความมั่นคงมากว่า 68 ปี ปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 1,400 คน ทุนจดทะเบียน 750 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครบุคคลที่รักความก้าวหน้าเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานประจำ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับอัตราเงินเดือน สวัสดิการ และผลตอบแทนต่างๆ ที่ดี เจ้าหน้าที่รับประกันภัย ประจำสาขาภาคอีสาน (สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที) รายละเอียดงาน : – ดำเนินงานด้านการพิจารณาและวิเคราะห์ความเสี่ยงในการรับป…

18 May 2016 | 4:35 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments