เจ้าหน้าที่รับประกันภัย ประจำสาขาราชบุรี (สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที)

รับสมัครงาน ค้นหางาน เจ้าหน้าที่รับประกันภัย ประจำสาขาราชบุรี (สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที)

จังหวัดราชบุรี – บริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำของประเทศ ดำเนินกิจการด้วยความมั่นคงมากว่า 60 ปี รับผิดชอบในการดำเนินงานด้านพัฒนาธุรกิจ การขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยและบริการประเภทต่างๆ ผ่านช่องทางการค้า เช่น Bancassurance ลูกค้าบุคคล และ ลูกค้าองค์การ เป็นต้น บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 Tel : 0-2285-8558, Fax : 0-2610-2142 Website : เจ้าหน้าที่รับประกันภัย ประจำสาขาราชบุรี (สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที) – เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี – ปริญญาตรี/โท สา…ขาวิชาการประกันภัย สถิติ เศรษฐศาสตร์ การตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง – รักการบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี – สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ (พูด-เขียน) ได้ดี – สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่อย่างถูกต้อง – หากมีประสบการณ์ในสายงานประกันวินาศภัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ **Walk-in Interview ณ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน) สาขาราชบุรี** **ในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.** Job Type : งานประจำ (Full Time) Job Description : – ดำเนินงานด้าน…

9 October 2016 | 10:39 pm งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments