เจ้าหน้าที่รับประกันภัย (วิภาวดีรังสิต, กำแพงเพชร, กาฬสินธุ์, หนองคาย)

รับสมัครงาน งานใหม่ เจ้าหน้าที่รับประกันภัย (วิภาวดีรังสิต, กำแพงเพชร, กาฬสินธุ์, หนองคาย)

จังหวัดหนองคาย – ตำบลกาฬสินธุ์, อำเภอเมืองกาฬสินธ์, จังหวัดกาฬสินธุ์ – ระจำปี (ตามผลกำไรของสถานประกอบการ) 4. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5. ประกันชีวิต (ตามระดับตำแหน่งงาน) 6. ค่ารักษาพยาบาล (OPD/IPD) 7. ค่าทำฟันเหมาจ่ายปีละ 5,000.- บาท 8. ประกันสังคม 9. สวัสดิการเงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส 10. สวัสดิการเงินช่วยเหลืองานศพ (พนักงาน,คู่สมรส,บุตร,บิดา-มารดา) 11. เงินกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ 12. ค่าเบี้ยเลี้ยง-ที่พัก กรณีปฏิบัติงานนอกพื้นที่ 13. สวัสดิการ เครื่องแบบพนักงาน 14. สวัสดิการกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่รับประกันภัย (วิภาวดีรังสิต, กำแพงเพชร, กาฬส…ินธุ์, หนองคาย) รายละเอียดของงาน 1.ตรวจสอบความถูกต้อง ของรายละเอียดกรมธรรม์ ก่อนทำการอนุมัติการพิมพ์กรมธรรม์ 2.ทำบันทึกการจ่ายคืนเงินเกินเบี้ยงวดแรก เพื่อส่งให้หัวหน้างานตรวจสอบ 3.ทำการยกเลิกกรมธรรม์ และคืนเงินกรณีผู้ขอเอาประกันขอยกเลิก สถานที่ปฏิบัติงาน หลายจังหวัด อัตรา 4 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร อายุ 23 – 30 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี ประสบการด้านรับประกันภัยรถยนต์ 1 – 2 ปี วิธีการสมัคร – ส่ง Resume แนบส่งตาม E-mail ด้านล่าง ติดต่อ…

10 November 2016 | 11:37 pm งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments