เจ้าหน้าที่รับประกันภัย ด่วน ประจำสาขาระยอง

หางาน ค้นหางาน เจ้าหน้าที่รับประกันภัย ด่วน ประจำสาขาระยอง

จังหวัดระยอง – เจ้าหน้าที่รับประกันภัย ประจำสาขาระยอง 2 อัตรา เงินเดือน ตามประสบการณ์และการตกลง สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพประกันภัย สาขาระยอง ประสบการณ์ 0-3 ปี ลักษณะงาน รับผิดชอบงานด้านการพิจารณารับประภันภัยและทำการประกันภัยต่อเฉพาะราย เพื่อออกกรมธรรม์รายใหม่ รายต่ออายุ และรายที่มีการแก้ไขให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ คำนวณอัตราเบี้ยประกันและขยายงานบริการแก่คู่ค้าและลูกค้าของบริษัท คุณสมบัติ – ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี – ปริญญาตรี/โท สาขาประกันภัย สถิติ การตลาด บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสต์ หรือส…ิเคราะห์ พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์และทั่วถึงเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจด้วยความโปร่งใสและเท่าเทียมกัน…

12 November 2016 | 6:47 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments