เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ สำนักงานใหญ่สระกะเทียม และ สาขาศูนย์การค้าตั้งเซียฮวดนครปฐม

สมัครงาน งานว่าง เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ สำนักงานใหญ่สระกะเทียม และ สาขาศูนย์การค้าตั้งเซียฮวดนครปฐม

บริษัท อีซูซุตั้งเซียฮวดนครปฐม จำกัด – จังหวัดนครปฐม – เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์อีซูซุ และรถบรรทุกอีซูซุ’เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์อีซูซุ และรถบรรทุกอีซูซุ เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ สำนักงานใหญ่สระกะเทียม และ สาขาศูนย์การค้าตั้งเซียฮวดนครปฐม 2 ตำแหน่ง วันที่อัพเดต : 01 ต.ค. 2558 รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : เงินเดือน(บาท) : หน้าที่ความรับผิดชอบ : ติดต่อลูกค้า – คัดกรองข้อมูลลูกค้าจากระบบคอมพิวเตอร์ และทำการจัดแบ่งกลุ่มลูกค้า – การโทรเชิญลูกค้าเข้ารับการบริการ ทำการติดต่อลูกค้าเชิงลึกโดยเลือกรูปแบบสื่อที่เห…าตรฐาน – ติดตามและปรับปรุงสถานะปัญหาข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้น การจัดทำรายงาน ๏ จัดหาพนักงานให้ได้ครบตามคุณสมบัติและจำนวนที่ต้องการ ๏ ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ ๏ วางแผนฝึกอบรมพนักงานร่วมกับครูฝึก ทั้งการฝึกอบรมภายในและภายนอกศูนย์บริการ ๏ ประเมินผลการทำงานของพนักงานบริการตามเกณฑ์มาตรฐาน ๏ ทบทวนระดับผลตอบแทน , สวัสดิการพนักงาน และค่าแรงจูงใจ เพื่อให้แข่งขันกับผู้ประกอบการอื่น และสามารถรักษาพนักงานไว้ได้ การบริหารจัดการเครื่องมือ ๏ อนุมัติการสั่งซื้ออุปกรณ์ และวัสด…

1 October 2015 | 10:11 pm งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments