เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ( Customer Service Officer )เน้นสาขา วิทยาศาสตร์

รับสมัครงาน หางานใหม่ เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ( Customer Service Officer )เน้นสาขา วิทยาศาสตร์

กรุงเทพฯ – ิทยาศาสตร์ รายละเอียดของงาน – ให้บริการแก่ลูกค้าและประสานงานด้านกิจกรรมการตลาดให้เป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ – ดูแลงานเอกสาร งานติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่ / ตามเขตพื้นที่ ที่ตกลง จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา เงินเดือน 2 อัตรา ตามโครงสร้างองค์กร คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย-หญิง อายุ 22 ถึง 30 ปี เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ทุกสาขา มีทัศนคติที่ดีต่องานศึกษาผลิตภัณฑ์ มีใจรักงานบริการรวมถึงการให้ข้อมูลกับลูกค้าท…กลุ่มบริษัท SPC GROUP ดำเนินธุรกิจทางด้านนำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ , เครื่องมือแพทย์และเครื่องมือทางด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้บริการสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ครบวงจร ภายใต้มาตรฐาน ISO 9001:2008 และ ISO/IEC17025 โดยมีบริษัทในเครือดังต่อไปนี้ 1. บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด 2. บริษัท เอ็นวายซายน์ จำกัด 3. บริษัท รีเนาน์ เทคนิคอล จำกัด 4. บริษัท เอส พี ซี แคลลิเบรชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด ปัจุบันบริษัทฯ มีการพัฒนาและขยายงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยระบบการทำงานที่มีคุณภ…

26 April 2016 | 10:52 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments