เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (จังหวัดตากหรือจังหวัดใกล้เคียง) ด่วน

สมัครงาน มองหางาน เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (จังหวัดตากหรือจังหวัดใกล้เคียง) ด่วน

จังหวัดตาก – บริษัทสำนักพิมพ์วัฒนาพานิชจำกัด เป็นสำนักพิมพ์ที่ผลิตหนังสือแบบเรียนโดยได้รับอนุญาตจากกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการให้ใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษาได้ทุกสังกัดสถานศึกษาทั่วประเทศ รายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (จังหวัดตากหรือจังหวัดใกล้เคียง)! ด่วน ! อัตราที่รับ : หลายอัตรา รูปแบบงาน : พนักงานประจำ ประเภทงาน : สถานที่ปฏิบัติงาน : ตาก เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ : เสนอผลิตภันฑ์ของบริษัทฯให้กับทางโรงเรียน…

12 June 2016 | 10:27 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments