เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ( จังหวัดยโสธร-อำนาจเจริญ)

สมัครงาน มองหางาน เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ( จังหวัดยโสธร-อำนาจเจริญ)

จังหวัดยโสธร – สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่พร้อมรถยนต์เป็นของตนเอง ต้องการปฏิบัติงานตามภูมิลำเนาของตัวเอง คุณสมบัติพิเศษที่ต้องการ – มีทักษะการวางแผน – มีทักษะการเจรจาต่อรอง – มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ – มีใจรักงานบริการ – มีความคล่องแคล่ว, มั่นใจ – ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น – ทักษะด้านการนำเสนอ วิธีและขั้นตอนการสมัครงาน – กรอกใบสมัครผ่านหน้าเว็บ หรือส่งประวัติการสมัครงานส่งมาที่ Email : – หากมีรูปภาพแนบประกอบใบสมัครทางบริษัทฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ: เจ้าหน้าท…บริษัทสำนักพิมพ์วัฒนาพานิชจำกัด เป็นสำนักพิมพ์ที่ผลิตหนังสือแบบเรียนมามากกว่า 70 ปี โดยได้รับอนุญาตจากกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการให้ใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษาได้ทุกสังกัดสถานศึกษาทั่วประเทศ’บริษัทสำนักพิมพ์วัฒนาพานิชจำกัด เป็นสำนักพิมพ์ที่ผลิตหนังสือแบบเรียนมามากกว่า 70 ปี โดยได้รับอนุญาตจากกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการให้ใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษาได้ทุกสังกัดสถานศึกษาทั่วประเทศ ไม่ระบุ ตำ…

18 November 2016 | 11:08 pm งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments