เจ้าหน้าที่วางแผนการดำเนินงาน

หางาน กำลังหางาน เจ้าหน้าที่วางแผนการดำเนินงาน

AIRA & AIFUL Public Company Limited – ปทุมวัน, กรุงเทพฯ – วนการและนโยบายในการสนับสนุนภารกิจของ บริษัท และวัตถุประสงค์ – สนับสนุนงาน ด้านกระบวนการทำงานของข้อมูล, การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ และการดำเนินงานการออกแบบ และ การวางแผน – คอยสนับสนุนทีมงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการปฏบัติงาน และ การขายเพื่อพัฒนาตามฟังก์ชั่นงานที่เกี่ยวข้อง – ประสานงาน และติดต่อสื่อสาร ระหว่างการวางแผนการดำเนินงานและฟังก์ชั่นอื่น ๆ – งานอื่นๆที่ได้รับการมอบหมาย คุณสมบัติของผู้สมัคร – ปริญญาตรีในสาขาเศรษฐศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง – มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปีในการวางแผนการดำเนินงาน หร…-oriented. We are now getting ready to driving business with recruiting key persons to make everything well prepared. Office location 319 Chamchuri Square, 22ndFloor, Phayathai Road, Pathumwan, Bangkok 10330 AIRA & AIFUL Public Company Limited (A&A PLC) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2014 มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,000 ล้านบาทโดยรูปแบบของการร่วมทุนระหว่าง บริษัท ไอร่าแคปปิตอลและ AIFUL คอร์ปอเรชั่นที่เป็นหนึ่งใน บริษัท ชั้นนำด้านการเงินของผู้บริโภคในประเทศญี่ปุ่น A&A PLC มีความแสวงหาที่จะเป็นบริษ…

18 September 2016 | 7:58 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments