เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตอาวุโส (ประจำโรงงานปราจีนบุรี)

งาน งานใหม่ เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตอาวุโส (ประจำโรงงานปราจีนบุรี)

จังหวัดปราจีนบุรี – greatness together, we are RED BULL เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตอาวุโส (ประจำโรงงานปราจีนบุรี) รายละเอียดงาน : 1.รวบรวมและสรุปข้อมูลที่ได้จากฝ่ายผลิตและซ่อมบำรุง เพื่อใช้ในการจัดทำค่าทางสถิติ พร้อมทั้งวิเคราะห์และติดตามการผลิต เพื่อให้ดำเนินไปตามแผนการผลิต 2.จัดทำรายงานสรุปผลการผลิตในแต่ละวันเปรียบเทียบกับแผนการผลิตที่กำหนด รวมทั้งระบุสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น แนวทางในการแก้ไขปัญหา 3.รับข้อมูลจากทางส่วนข้อมูลสินค้าสำเร็จรูป เพื่อใช้ในการประเมินการปรับปรุงการผลิต เพื่อให้สอดคล้องกับการจำหน่ายสินค้า 4.ปร…ะสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องการอำนวยความสะดวก และการเตรียมพร้อมในการผลิต เช่น การยืนยันความพร้อมของส่วนผสม บรรจุภัณฑ์ เครื่องจักร เพื่อใช้ในการผลิต สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัด : ปราจีนบุรี อัตราที่รับ : 2 อัตรา เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 25-40 ปี 2. วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ ,สถิติ ,วิทยาศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. มีประสบการณ์ด้านวางแผนการผลิต อย่างน้อย 2 ปี 4. สามารถใช้โปรแกรม MS office ได้ดี หา…

14 October 2015 | 7:44 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments