เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต(ประจำจังหวัดนครปฐม)

หางาน งานใหม่ เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต(ประจำจังหวัดนครปฐม)

จังหวัดนครปฐม – ามสำเร็จพร้อมกับเรา …ยิ น ดี ต้ อ น รั บ เ ข้ า สู่ ส ถ า น ที่ ทำ ง า น แ ห่ ง ค ว า ม สุ ข ค รั บ ! #ธุรกิจในกลุ่มตะนาวศรี 1.บริษัท ฟู้ด วิลเลจ จำกัด จ.นนทบุรี (สำนักงานใหญ่-ศูนย์กระจายสินค้า) 2.บริษัท เอเชี่ยน ที จำกัด กทม. (ธุรกิจร้านอาหาร) 3.บริษัท ตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด จ.นครปฐม (โรงงานชำแหละไก่สด) 4.บริษัท ที ลีดดิ้ง ฟู้ด จำกัด จ.นครปฐม (โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร) 5.บริษัท ทีแล็บ จำกัด (วิเคราะห์และวิจัย) สวัสดิการ – วันหยุดประจำปี และตามประเพณีไม่ต่ำกว่า 13 วันต่อปี – วันหยุดพักผ…แหน่ง : เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต(ประจำจังหวัดนครปฐม) รายละเอียดของงาน 1.ประมาณการชิ้นส่วนที่ผลิตได้จากไก่เข้าชำแหละในแต่ละวัน 2 วางแผนผลิตสินค้าแช่แข็ง 3.วางแผนลำดับการผลิตการผลิต 4.ตรวจสอบ stock กับฝ่ายคลังสินค้า สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม อัตรา เงินเดือน 2 อัตรา ตามโครงสร้างบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร, เทคโนโลยีการอาหาร,สัตวศาสตร์ หรือสาขาอื่นเกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทา…

29 December 2016 | 11:14 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments