เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต ( Production Planning Engineer) ประจำสาขาสมุทรปราการ

สมัครงาน ค้นหางาน เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต ( Production Planning Engineer) ประจำสาขาสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ – ั้ง – ผู้จัดการ OPD 2,000 บาท /ครั้ง 18 ประกันอุบัติเหตุ / ประกันชีวิต 19 รถรับ – ส่ง พนักงาน 20 ยูนิฟอร์มพนักงาน 21 ตรวจสุขภาพประจำปี 22 วันลากิจ / วันลาพักร้อน / วันลาบวช / วันลาคลอด ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต ( Production Planning Engineer) ประจำสาขาสมุทรปราการ รายละเอียดของงาน – วางแผนและออกแผนการผลิตให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าและมีต้นทุนรวมต่ำที่สุด – ปรับเปลี่ยน Parameter ต่างๆในระบบในส่วนของการผลิตให้เป็นข้อมูลล่าสุด – ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกียวข้อง สถานที่ปฏ…ิบัติงาน ใกล้กับบริษัทไทยออยล์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ อัตรา เงินเดือน 3 อัตรา ด่วนมาก N/A คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย / หญิง อายุ 25 – 32 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ ,วิทยาศาสตร์ สาขาสถิติประยุกต์ มีประสบการณ์ด้านวางแผนการการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม สายงานอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อุตสาหกรรมยานยนต์ไม่น้อยกว่า 2 ปี สามารถใช้โปรแกรม Excel ได้เป็นอย่างดี สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี เคยใช้โปรแกรม ERP (BAAN LN) ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพ…

6 February 2017 | 11:08 pm งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments