เจ้าหน้าที่วางแผน (จ.สุพรรณบุรี)

หางาน งานใหม่ เจ้าหน้าที่วางแผน (จ.สุพรรณบุรี)

อำเภอด่านช้าง, จังหวัดสุพรรณบุรี – านที่ประจำโรงงาน มีสวัสดิการบ้านพัก และอาหาร ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วางแผน (จ.สุพรรณบุรี) รายละเอียดของงาน วางแผนการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าตามวัน เวลาที่ลูกค้ากำหนด วางแผนการบรรจุให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าในแง่ของประเภท และจำนวน ดำเนินการประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง และลูกค้าในการจัดส่งสินค้าและบริการ ดำเนินการประสานงานกับฝ่ายผลิตเพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ดำเนินการประสานงานกับแผนกคลังสินค้าเพื่อการจัดส่งตามแผนงานที่ลูกค้าต้องการ ดำเนินการประสานงานกับหน่วย…งานจ่ายตั๋วเพื่อจัดส่งสินค้าให้ได้ตามแผนที่กำหนดไว้ ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องตามดำเนินการตามระบบมาตรฐานสากล ตามที่โรงงานกำหนดไว้ สถานที่ปฏิบัติงาน บจก.นำ้ตาลมิตรผล จำกัด (ด่านช้าง สุพรรณบุรี) ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามโครงสร้างบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22-30 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหาร วุฒิ ป.ตรี สาขาอุตสาหการ มีประสบการณ์งานวางแผนข่นส่ง,คลังสินค้าด้านโสจิสติกส์ สามารถรับเเรงกดดันได้ดีเเละประสานงานได้ดี ม…

1 September 2015 | 10:11 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments