เจ้าหน้าที่วางแผน

งาน หางานใหม่ เจ้าหน้าที่วางแผน

บริษัท ชิราอิชิ (ประเทศไทย) จำกัด – ตำบลม่วง, อำเภอมหาชนะชัย, จังหวัดยโสธร – จังหวัดชลบุรี – ณาเป็นพิเศษ สามารถทำงานภายใต้สภาวะที่กดดันได้เป็นอย่างดี สวัสดิการ 1.เบี้ยขยัน 2.ค่าครองชีพ(เมื่อผ่านการทดลองงาน) 3.ค่าอาหารกลางวัน/ค่าอาหารโอที 4.ชุดยูนิฟอร์ม/รถรับส่ง 5.กองทุุนสำรองเลี้ยงชีพ 6.เงินกู้สวัสดิการพนักงาน(อายุงาน 3 ปีUP) 7.ประกันชีวิต 8.เงินช่วยเหลือฌาปณกิจศพกรณีบิดา/มารดาเสียชีวิต 9.ค่าตำแหน่ง (บางตำแหน่ง) 10.โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ) 11.รางวัลไม่ขาด ลา มาสาย ประจำปี 12.รางวัลอายุงานตามเงื่อนไขบริษัท 13.ปรับอัตราจ้างประจำปี 14.ตรวจสุขภาพประจำปี 15.งานเลี้ยงสังส…1.วางแผนกระบวนการผลิตทั้งระบบ 2.วางแผนการใช้วัตถุดิบในกระบวนการ 3.วางแผนอัตรากำลังคนในกระบวนการผลิต 4.ติดตามความคืบหน้าของกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 5.วิเคราะห์ปัญหาและหาแนวหางแก้ไขในกระบวนการผลิต 6.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี ปริญญาตรีในสายงานที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป มีความรู้ระบบ ISO 9001 / ISO TS16949 เป็นอย่างดี มีความรู้ความเข้าใจในระบบ ERP เป็นอย่างดี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาญี่ปุ่นได้จะพิจาร…

1 December 2016 | 8:09 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments