เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา ประจำราชบุรี ด่วน

รับสมัครงาน งานใหม่ เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา ประจำราชบุรี ด่วน

จังหวัดราชบุรี – บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด รับพิมพ์สกรีน บนสิ่งทอ เสื้อผ้า เพื่อส่งออกต่างประเทศ และมีการพัฒนางานพิมพ์แบบใหม่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น เช่น งานพิมพ์บนวัสดุชนิดพิเศษ งานปั๊มลายบนสิ่งทอ ปัจจุบันมีการขยายงาน เพิ่มสาขาไปที่ จ.ราชบุรี(อ.บ้านโป่ง) จ. พิจิตร (อ.วชิรบารมี) และยังขยายงานในธุรกิจต่าง ๆ เช่น ธุรกิจผลิตภัณฑ์นำดื่ม เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา ประจำราชบุรี ด่วน รายละเอียดงาน : 1.พัฒนาสินค้าประเภทงานพิมพ์ offset 2.สามารถใช้เครื่องพิมพ์ offset ได้ 3.วิจัยและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ 4.ค้นคว้าหาวัสดุหรือว…ิธีการใหม่ๆเพื่อผลิตภัณฑ์ใหม่ สถานที่ปฏิบัติงาน : ราชบุรี จังหวัด : ราชบุรี อัตราที่รับ : ไม่ระบุ อัตรา เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย 25 ปี ขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษาอนุปริญญา สาขาวิชา เทคโนโลยีการพิมพ์ 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้คล่อง 4. มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ และมีปฏิภาณไหวพริบในการทำงาน 5. ประสบการณ์ 1 ปี 6. ตาไม่บอดสี…

14 October 2015 | 3:07 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments