เจ้าหน้าที่วิศวกรรมการผลิต(ประจำสำนักงานนิคมสมุทรสาคร)

รับสมัครงาน กำลังหางาน เจ้าหน้าที่วิศวกรรมการผลิต(ประจำสำนักงานนิคมสมุทรสาคร)

จังหวัดสมุทรสาคร – งแผนและควบคุมการผลิต – จัดทำมาตรฐานการผลิต – วางผังสายการผลิต – วิเคราะห์ปัญหา ปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานเพื่อประสิทธิภาพงาน หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ – งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 1 อัตรา เงินเดือน 20,000-30,000 บาท 14 ธ.ค. 59 17 . วางแผนการผลิต , กำหนดเป้าหมายการผลิต (คุณภาพ , ต้นทุนการผลิต , การส่งมอบ) – ประมาณการยอดการผลิต – วางแผนการใช้ทรัพยากรการผลิต – จัดกำลังคนเข้าทำงานให้เหมาะสมกับกำลังการผลิต – ตรวจสอบและปรับปรุงกร… 1 Position เงินเดือน ตามประสบการณ์ 14 ธ.ค. 59 18 . – ดูแลสินค้าแ…สามารถดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ Starmark Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. ได้ JobThai.com ขอแนะนำงานอื่น ๆ ตามรายการด้านล่าง หรือคุณสามารถค้นหางานอื่นเพิ่มเติมได้ที่ เมนูด้านขวา พบ 31 ตำแหน่ง เรียงตาม 1 . หน้าที่ความรับผิดชอบ • กำหนดเวลามาตรฐานเป้าหมาย ราคา/ชิ้น • วางแผนจัดกำลังคน เครื่องจักร/อุปกรณ์เพื่อจัดสมดุลการผลิต • ออกแบบผังจักร (Lay Out) • ติดตามผลงานและแก้ไขปัญหาระหว่างการผลิตร่วมกับหัวห… 2 อัตรา 15 ธ.ค. 59 2 . – Control production line to achieve production plan…

15 December 2016 | 11:56 pm งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments