เจ้าหน้าที่วิศวกรรม ประจำโรงงานจังหวัดประจวบฯ

หางาน หางาน เจ้าหน้าที่วิศวกรรม ประจำโรงงานจังหวัดประจวบฯ

ตำบลทรายทอง, อำเภอบางสะพานน้อย, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ – ำปีฯลฯ – บ้านพัก (โรงงานชุมพร,ประจวบฯ) – รถรับส่ง(โรงงานชุมพร,ประจวบฯ) ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิศวกรรม ประจำโรงงานจังหวัดประจวบฯ รายละเอียดของงาน 1.วางแผนและควบคุมงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร 2.จัดทำและจัดเตรียมอะไหล่เครื่องจักรของโรงงานทั้งหมด 3.ตรวจสอบการทำงาน และการซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้แก่ฝ่ายผลิต 4.ตรวจสอบ ซ่อมแซมและจัดทำประวัติเครื่องจักรเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องจักร สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา N…/A คุณสมบัติผู้สมัคร อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีประการณ์ทางด้านวิศกรรมไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 2 ปี สามารถปฏิบัติงานที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ วิธีการสมัคร – สมัครด้วยตนเองที่บริษัท – สมัครผ่าน Website ของบริษัทฯ – สมัครผ่าน E-mail – สมัครทางไปรษณีย์ส่งมาที่บริษัท – สมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now) ติดต่อ คุณจุฑามาศ,คุณสุกัญญา (กรุงเทพ), คุณขวัญยืน,คุณเอื้อมพร(ชุมพร) บริษัท ช…

27 March 2017 | 10:43 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments