เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การขาย (Sales Analysis Officer)

รับสมัครงาน หางาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การขาย (Sales Analysis Officer)

เครือบริษัทยัสปาล (Jaspal Group of Companies) – พระโขนง, กรุงเทพฯ – เครือบริษัทยัสปาล (Jaspal Group of Companies) รายละเอียดงาน : – ดึงข้อมูลจากระบบสารสนเทศ รวบรวมข้อมูลการขายจากทุกสาขาเพื่อมาทำการวิเคราะห์ยอดขายทั้งรายเดือน รายไตรมาส และรายปี รวมถึงการประมาณการยอดขาย (sales forecasting) เพื่อนำมาทำการวิเคราะห์หาสาเหตุ และปัจจัยที่มีผลต่อการขาย – จัดทำรายงานเชิงวิเคราะห์แสดงผลผ่านแผนภูมิ (กราฟในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับเนื้อหา) พร้อมบทวิเคราะห์ – จัดเตรียมข้อมูลการขาย เพื่อนำเสนอต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นรายงานเพื่อการตัดสินใจ และเป็นข้อมูลเพื่อการประชุม… – ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการรวบรวมข้อมูล หรือนำเสนอข้อมูลเพื่อการนำไปใช้ในงาน อัตรา : 2 ตำแหน่ง เงินเดือน : ตามประสบการณ์ บาท สถานที่ปฏิบัติงาน : Bangchak, Phra Khanong, Bangkok จังหวัด : กรุงเทพมหานคร เขต : พระโขนง, บางนา คุณสมบัติผู้สมัครงาน : 1. เพศหญิง อายุ 25-32 ปี 2. วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, สถิติประยุกต์, วิเคราะห์ธุรกิจ (Business Data Analysis) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3. มีประสบการณ์การทำงานโดยเฉพาะในฝ่ายการตลาดหรือฝ่ายขาย 2-3 ปี 4. ใช้โป…

1 July 2015 | 4:26 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments