เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การตลาดและงานขาย

งาน มองหางาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การตลาดและงานขาย

บริษัท ไมโครติค (ประเทศไทย) จำกัด – จังหวัดปทุมธานี – บริษัท ไมโครติค (ประเทศไทย) จำกัด จำหน่ายอุปกรณ์สินค้าไอที ,นำเข้า-จัดจำหน่าย สินค้าไอที เน็ตเวิร์ค,สินค้าอุปกรณ์เน็ตเวิร์ค ยี่ห้อ MIKROTIK  ธุรกิจผู้จัดหาฮาร์ดแวร์ (Hardware Provider Businesses ; HPB)  ธุรกิจการติดตั้งระบบเครือข่ายและทีวีวงจรปิด (Cabling System Installation Businesses; CSIB)  ธุรกิจจัดหาคอมพิวเตอร์,อุปกรณ์คอมพิวเตอร์-ไอที  ธุรกิจจัดหาคอมพิวเตอร์,อุปกรณ์คอมพิวเตอร์-ไอที “สำหรับให้เช่า”  ธุรกิจจัดหาเครื่องพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องพิมพ์ และวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการพิมพ์  ธ…ุรกิจจัดหาเครื่องพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องพิมพ์ วัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการพิมพ์ “สำหรับให้เช่า”  ธุรกิจจัดหาระบบบริหารจัดการ ลดต้นทุนค้าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลืองงานสำนักงานในองค์กร ประเภทเครื่องพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องพิมพ์ วัสดุ สิ้นเปลืองสำหรับการพิมพ์ ขณะนี้บริษัทกำลังเติบโตและขยายกิจการองค์กร ต้องการผู้ร่วมงานที่มีความมุ่งมั่น…ในตำแหน่งงานดังต่อไปนี้ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การตลาดและงานขาย สำรวจวิเคราะห์การตลาดในธุรกิจประเภทเดียวกัน,วิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่งรวมทั้งภาพรวมทางการตลาดของธุรกิจ, ประเมินผ…

1 July 2015 | 6:07 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments