เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล ประจำสำนักงานนนทบุรี 1 ตำแหน่ง, โรงงานนครปฐม 1 ตำแหน่ง

หางาน งานใหม่ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล ประจำสำนักงานนนทบุรี 1 ตำแหน่ง, โรงงานนครปฐม 1 ตำแหน่ง

ตำบลสวนใหญ่, อำเภอเมืองนนทบุรี, จังหวัดนนทบุรี – ตำบลนครปฐม, อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม – ืออีกคน…ที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จพร้อมกับเรา …ยิ น ดี ต้ อ น รั บ เ ข้ า สู่ ส ถ า น ที่ ทำ ง า น แ ห่ ง ค ว า ม สุ ข ค รั บ ! เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล ประจำสำนักงานนนทบุรี 1 ตำแหน่ง, โรงงานนครปฐม 1 ตำแหน่ง รายละเอียดงาน : • จัดทำเอกสาร Proposal สำหรับนำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย • เก็บข้อมูล/ศึกษาความต้องการ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ ออกแบบการทำงาน และออกแบบระบบ • ทดสอบระบบ ตามที่ออกแบบไว้ • อบรม แนะนำวิธีการใช้งานระบบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำ…บลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จังหวัด : นนทบุรี อัตราที่รับ : 2 อัตรา เงินเดือน : ตามโครงสร้างและประสบการณ์ บาท คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขา สถิติ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. มีประสบการณ์ในงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป 3. มีความรู้/ความเข้าใจระบบเช่น เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ระบบบัญชีแยกประเภท ใบเสนอราคา ในกระบวนการทำธุรกิจใดก็ได้เป็นอย่างดี อย่างน้อย 1 สาขา 4. มีทักษะด้านการสื่อสาร สามารถอธิบายให้ Programmer หรือ User เข้าใจงานได้ตรงประเด็น เข้าใจง่าย 5. สามารถจัดลำดับของงานได้ด…

2 January 2017 | 8:43 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments