เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ธุรกิจอาวุโส

รับสมัครงาน หางานใหม่ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ธุรกิจอาวุโส

ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องกรองน้ำ – จังหวัดนนทบุรี – ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องกรองน้ำ บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) มีจุดมุ่งหมาย คือ การผลิตและจำหน่าย เครื่องกรองน้ำแบบขายตรง เริ่มจากเครื่องกรองน้ำแบบท่อคู่ และได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นเครื่องกรองน้ำที่มีขั้นตอนการกรอง 6 ขั้นตอน เพื่อให้น้ำที่ผ่านการกรองมีคุณภาพ และปลอดภัย รวมทั้งมีประโยชน์ต่อร่างกาย โดยในปี 2556 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท มหาชน โดยใช้ชื่อว่า บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องกรองน้ำ โดยใช้ระบบการขายตรงแบบชั้นเ…ดียว (Single Level Direct Sale) ในการจำหน่ายเครื่องกรองน้ำ มาตั้งแต่ปี 2519 รวมเป็นเวลากว่า 39 ปี ปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 1,500 คน มีลูกค้ากว่าล้านราย ทั่วกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล รวมถึงตามหัวเมืองหลักในต่างจังหวัด นอกจากนี้ บริษัทย่อยของบริษัทคือ บริษัท เซฟ เทรด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านรับจ้างผลิตเครื่องกรองน้ำให้แก่ บริษัทขายตรงชั้นนำของประเทศ ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดของสวัสดิการ และตำแหน่งที่เปิดรับดังต่อไปนี้ ตำ…

14 July 2016 | 6:32 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments