เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา

งาน กำลังหางาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา

จังหวัดนนทบุรี – ม.สุโขทัยธรรมาธิราช เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา รายละเอียดของงาน : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คุณสมบัติ : – เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนังานอธิการบดี อาคารบริการ 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตั้งแต่บัดนี้ – 30 ธันวาคม 2552 วันเวลาราชการ ที่อยู่ :9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 เอกสารใบสมัคร : Website : จำ…

5 January 2017 | 3:02 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments