เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่ออาวุโส (จ.อุดรธานี)

งาน ค้นหางาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่ออาวุโส (จ.อุดรธานี)

จังหวัดอุดรธานี – ินาศภัย ปัจจุบันบริษัทมีสาขากระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ได้แก่จังหวัด ระยอง สมุทรสาคร พิษณุโลก เชียงราย ลำปาง นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี อุดรธานี มุกดาหาร กาญจนบุรี และตาก เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าได้ครอบคลุมมากที่สุด “ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการเติบโตของเรา” เรากำลังมองหาเพื่อนร่วมงานที่มีความสามารถและกระตือรือร้น เพื่อเป็นมาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ในตำแหน่งดังต่อไปนี้ สวัสดิการ เครื่องแบบพนักงาน (เฉพาะพนักงานหญิง) ค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยใน,ผู้ป่วยนอก) ค่าทันตกรรม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตรวจสุขภ…าพประจำปี ฉีดวัคซีนป้องกันโรค ประกันอุบัติเหตุหมู่ วันหยุดพักร้อนประจำปี 10 วัน โบนัสตามผลประกอบการ ปรับเงินเดือนประจำปี อื่นๆ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่ออาวุโส (จ.อุดรธานี) รายละเอียดของงาน – ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารลูกค้าสำหรับการวิเคราะห์สินเชื่อ – วิเคราะห์สินเชื่อตามมาตรฐานและนโยบายของบริษัท – นำเสนอรายงานการวิเคราะห์สินเชื่อ (Profile ลูกค้า) ต่อผู้จัดการสาขา ตามลำดับ ขั้นการอนุมัติ – ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อการตลาด และลูกค้าตามความจำเป็น – แก้ไข…

14 October 2017 | 10:48 pm งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments