เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และวางแผน ประจำโรงงานนครปฐม

งาน กำลังหางาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และวางแผน ประจำโรงงานนครปฐม

จังหวัดนครปฐม – ามสำเร็จพร้อมกับเรา …ยิ น ดี ต้ อ น รั บ เ ข้ า สู่ ส ถ า น ที่ ทำ ง า น แ ห่ ง ค ว า ม สุ ข ค รั บ ! #ธุรกิจในกลุ่มตะนาวศรี 1.บริษัท ฟู้ด วิลเลจ จำกัด จ.นนทบุรี (สำนักงานใหญ่-ศูนย์กระจายสินค้า) 2.บริษัท เอเชี่ยน ที จำกัด กทม. (ธุรกิจร้านอาหาร) 3.บริษัท ตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด จ.นครปฐม (โรงงานชำแหละไก่สด) 4.บริษัท ที ลีดดิ้ง ฟู้ด จำกัด จ.นครปฐม (โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร) 5.บริษัท ทีแล็บ จำกัด (วิเคราะห์และวิจัย) สวัสดิการ วันหยุดประจำปี และตามประเพณีไม่ต่ำกว่า 13 วันต่อปี วันหยุดพักผ…งตำแหน่ง) ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และวางแผน ประจำโรงงานนครปฐม รายละเอียดของงาน จัดทำเอกสาร Proposal สำหรับนำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย เก็บข้อมูล/ ศึกษาความต้องการ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ ออกแบบการทำงาน และออกแบบระบบ ทดสอบระบบ ตามที่ออกแบบไว้ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามโครงสร้างและประสบการณ์ คุณสมบัติผู้สมัคร วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขา สถิติ, เศรษฐศาสตร์, คณิตศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีปร…

8 December 2015 | 11:36 pm งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments