เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และตรวจสอบ (ประจำโรงงานสระแก้ว)

งาน งานใหม่ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และตรวจสอบ (ประจำโรงงานสระแก้ว)

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตวันออก จำกัด – จังหวัดสระแก้ว – บริษัท น้ำตาลและอ้อยตวันออก จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตน้ำตาลทรายซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ และโรงงานผลิตตั้งอยู่จังหวัดสระแก้ว บริษัทได้รับรองระบบ IO 9001 : 2000 และบริษัทกำลังขยายกิจการก่อตั้งบริษัทในเครือในการผลิตเอทานอล ดังนัน้บริษัทจึงต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเข้าร่วมกับบริษัทจำนวนมาก เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และตรวจสอบ (ประจำโรงงานสระแก้ว) อัตรา 3 เงินเดือน – คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป 2. วุฒิปริญญาตรี สาขบริหารธุรกิจ 3. มีประสบการณ์ด้าน…งานสินเชื่อจะพิจารณาเป็นพิเศษ สถานที่ปฏิบัติงาน – จังหวัด สระแก้ว วิธีการรับสมัครงาน สนใจสมัครงานด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายมาที่ บริษัท น้ำตาลและอ้อยตวันออก จำกัด ติดต่อ : คุณพัชราภรณ์ ปัตนา เลขที่ 279 ม.1 ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร สระแก้ว 27160 โทรศัพท์ :0-3726-1510 , 0-3726-1868, 0-3744-7313 Fax : 0-3726-1510…

31 December 2015 | 8:18 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments