เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

สมัครงาน งานใหม่ เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

ตำบลยะลา, อำเภอเมืองยะลา, จังหวัดยะลา – มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น ด้วยกระบวนการทางการศึกษา กระบวนการพัฒนาองค์ความรู้บนพื้นฐานการบูรณาการศาสตร์สากลและภูมิปัญญาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ รายละเอียดของงาน : คุณสมบัติ : – วุฒิปริญญาตรี ทางการบริหาร กฎหมาย รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา และมนุษยวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วารสารศาสตร์ จิตวิทยา มนุษย…ศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร รับใบสมัครและยื่นใบสมัคร (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์) วันที่ 15-23 พฤศจิกายน 2550 สถานที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 25 พฤศจิกายน 2550 สถานที่สำนักงานอธิการบดี สอบภาคทฤษฏี – ความรู้ความสามารถทั่วไป – วิชาเฉพาะตำแหน่ง 27 พฤศจิกายน 2550 สถานที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา – เริ่มปฏิบัติงาน 3 ธันวาคม หลักฐานการสมัครดังต่อไปนี้ – ใบสมัครที่กร…

5 January 2017 | 8:19 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments