เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

สมัครงาน งาน ค้นหางาน เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

กรุงเทพฯ – สาขาวิชาชีพ : จัดซื้อ ธุรการ ประสานงานทั่วไป คีย์ข้อมูล จำนวนที่รับ: ไม่ระบุ อัตรา ลักษณะงาน : จัดทำแผนการจัดสัมมนาระหว่างประเทศในหัวข้อต่างๆ ติดต่อประสานงานกับวิทยากรทั้งในประเทศและต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ เตรียมและดำเนินการจัดสัมมนา พร้อมบันทึกข้อมูล สรุปผลการจัดอบรบและการปรับปรุงการทำงาน คุณสมบัติผู้สมัคร: * ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา มีประสบการณ์ติดต่อประสานงานระหว่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2 ปี รักงานบริการ และมีความสามารถในการติดต่อประสานงาน บุคล…ิกภาพดี มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้ดี สวัสดิการ: ตามกฏหมาย ฯลฯ ประเภทงาน: งานประจำ (Full time) เงินเดือน: No define สถานที่ปฏิบัติงาน: พญาไท ราชเทวี ดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศ Thailand วิธีการสมัคร: สมัครผ่านทาง Email ติดต่อ: สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถานที่ติดต่อ : ชั้น 12 อาคารยาคูลท์ เลขที่ 1025 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 Phone :0-2619-5500 ext.115, 119 Fax…

6 January 2016 | 8:50 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments