เจ้าหน้าที่วีแนส (จ.กาฬสินธุ์)

หางาน หางานใหม่ เจ้าหน้าที่วีแนส (จ.กาฬสินธุ์)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด – จังหวัดกาฬสินธุ์ – บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด รายละเอียดงาน : 1. ส่งเสริมการใช้ Vinasses (สารปรับปรุงสภาพดิน) ให้กับชาวไร่ เพื่อเพิ่มผลผลิต อ้อย ตันต่อไร่ให้สูงขึ้น 2. แนะนำวิธีการ/ควบคุมปริมาณการใช้ต่อไร่ให้ถูกต้อง 3. ปรับปรุงวิธีการใส่ Vinasses ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 4. ติดตามประเมินผลผลิตในไร่อ้อย นำเสนอผู้บริหาร อัตรา : 1 ตำแหน่ง เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท บาท สถานที่ปฏิบัติงาน : กาฬสินธุ์ จังหวัด : กาฬสินธ์ คุณสมบัติผู้สมัครงาน : 1. อายุระหว่าง 22 – 30 ปี 2. การศึกษาปริญญาตรี สาขาเกษตร หร…ือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 3. มีความรู้เรื่องการปลูกอ้อย เพื่อแนะนำถ่ายทอดให้เกษตรกรชาวไร่ได้ 4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 5. มีทักษะการสื่อสาร การเจารจาที่ดี รายละเอียดบริษัท : กลุ่มมิตรผล เป็นกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล และธุรกิจต่อเนื่องจากอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลมายาวนาน ด้วยความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของกลุ่มผู้บริหาร ทำให้กลุ่มมิตรผลในวันนี้ เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก ในอุตสาหกรรมน้ำตาลและชีวพลังงาน โดยการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการจัดการ ด้วยประสบกา…

11 December 2015 | 8:18 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments