เจ้าหน้าที่ศูนย์จัดการงานซ่อมบำรุง (ปฎิบัติงาน จ.นนทบุรี)"เริ่มงาน 1 ต.ค. 58"คุณสมบัติตรงสัมภาษณ์ทันที่ (วันที่ 11 ส.ค. 58)

สมัครงาน หางานใหม่ เจ้าหน้าที่ศูนย์จัดการงานซ่อมบำรุง (ปฎิบัติงาน จ.นนทบุรี)"เริ่มงาน 1 ต.ค. 58"คุณสมบัติตรงสัมภาษณ์ทันที่ (วันที่ 11 ส.ค. 58)

จังหวัดนนทบุรี – รณี ประสบอัคคีภัย วาตภัย หรืออุทกภัย 7. การตรวจสุขภาพประจำปี 8. การประกันภัยอุบัติเหตุและการประกันชีวิต 9. เครื่องแบบพนักงาน 5 ชุด 10.เงินบำรุงขวัญ(โบนัส)ประจำปี ปรับเงินเดือนประจำปี 11.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 12.ส่วนลดบัตรโดยสาร MRT ครึ่งราคา 13.Fitness 14.รถรับส่งพนักงาน ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ศูนย์จัดการงานซ่อมบำรุง (ปฎิบัติงาน จ.นนทบุรี)”เริ่มงาน 1 ต.ค. 58″คุณสมบัติตรงสัมภาษณ์ทันที่ (วันที่ 11 ส.ค. 58) รายละเอียดของงาน ดูแลและสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุง ดูแล…และประสานงานการดำเนินการซ่อมบำรุงในระบบรถไฟฟ้าตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย สนับสนุนวิศวกรในการซ่อมแซมระบบ ควบคุมดูแลคลังพัสดุ และเครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมบำรุง ควบคุมดูแลระบบสาธารณูปโภค พื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุง ตรวจสอบ ดูแลอุปกรณ์ อาคาร สถานที่ รวมถึงการปฏิบัติงาน ภายในบริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย สะอาด ปลอดภัย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี อัตรา 20 คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุ 23- 28 ปี วุฒิการศึกษา ปวส.ไฟฟ้า/เครื่องกล มีประสบการณ์การทำงานด้านงานซ่อมบำรุงหรือช่าง…

12 August 2015 | 10:19 pm งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments